Κοινό Χανίων

Καρπός ποικιλίας Κοινό Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Κοινό Χανίων
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κοινό Χανίων (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μανταρίνι Κοινό Χανίων
Γενετική καταγωγή: Χανιά

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 2,76
Χρώμα Σάρκας (CCI): 3,81
Πάχος Φλοιού (mm): 2,92
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 1,22

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 58,90
Διάμετρος Άξονα (mm): 42,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,72
Βάρος Καρπού (gr): 76,80

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 50,61
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,97
Οξύτητα (%): 0,72
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 7,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 13,89
Ξηρό Βάρος (%): 10,68
pH Χυμού: 3,59
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 57,21
Ολικές Πολυφαινόλες: 100,68
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 1,59
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 10,80
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,48

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

     

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της περιοχής των Χανίων Κρήτης. Το δέντρο της ποικιλίας εμφανίζει απλωτή ανάπτυξη, δεν φέρει αγκάθια. Τα φύλλα είναι μικρού μήκος και πλάτους. Η άκρη του φύλλου δεν φέρει εγκοπές ενώ το σχήμα του είναι μυτερό. Ο μίσχος του φύλλου είναι μικρός, χωρίς μισχικό πτερύγιο. Το άνθος της ποικιλίας φέρει μεγάλου μεγέθους πέταλα, ενώ οι ανθήρες έχουν ελαφρύ κίτρινο χρώμα. Ο στύλος του άνθους είναι μέσος. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, με μέση διάμετρο. Ο καρπός στην άκρη του ποδίσκου εμφανίζει λαιμό. Ο καρπός στο άκρο του στύλου εμφανίζει βαθούλωμα. Ο καρπός όταν ωριμάσει έχει κίτρινο – πορτοκαλί χρώμα και η επιφάνεια του είναι λεία. Η φλούδα του καρπού έχει μικρό πάχος, που ξεχωρίζει εύκολα από την σάρκα και μικρή αντοχή στην πίεση. Ο ώριμος καρπός, έχει μέση χυμοπεριεκτηκότητα, με μέση συγκέντρωση διαλυτών στερεών και μέση οξύτητα, και μεγάλο αριθμό σπόρων. Είναι μέσης ωρίμανσης. Η καλλιέργεια του εντοπίζεται σε μικρό αριθμό αγροτεμαχίων στα Χανιά.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Μορφή Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μικρό
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: μυτερό

Μίσχος
Μήκος: –
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Άνθος
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ανθήρας
Χρώμα: ελαφρό κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Σχήμα σε Κατά Πλάτος Τομή: κυκλικό
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στη Βάση του Ποδίσκου: μέσος
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία Περιοχής Ομφαλού: απουσία
Τύπος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ομφαλικού Ανοίγματος: απουσία
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: παρουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κίτρινο-πορτοκαλί
Στιλπνότητα: έντονο
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μικρό
Επικόλληση στη Σάρκα: ασθενής
Αντοχή: μικρή

Ελαιώδες: Ελαιώδης

Καρπός
Χρώμα Υποφλοίου Στρώματος: άσπρο
Πυκνότητα Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Ποσότητα Υποφλοίου Στρώματος Επικολλημένη στη Σάρκα (εκτός των κλωστών): μικρή
Παρουσία Κλωστών στο Υπόφλοιο Στρώμα: παρουσία
Ποσότητα Κλωστών του Υποφλοίου Στρώματος: μέτρια
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί

Γέμισμα Πυρήνα: απουσία ή πολύ αραιό

Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ασθενής
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μικρός προς μέτριος
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μικρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μικρό
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Χυμώδες: μέτριο προς υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλό προς μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: χαμηλή
Αντοχή Ίνας: μικρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: μέτριος προς μεγάλος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: –
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: μέσο καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: ανοικτό
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: –