Κοινό Χανίων

Καρπός ποικιλίας Κοινό Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Κοινό Χανίων
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μανταρίνι Κοινό Χανίων
Γενετική καταγωγή: Χανιά

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 2,76
Χρώμα σάρκας (CCI): 3,81
Πάχος Φλοιού (mm): 2,92
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 1,22

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 58,90
Διάμετρος άξονα (mm): 42,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,72
Βάρος καρπού (gr): 76,80

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 50,61
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,97
Οξύτητα (%): 0,72
Κιτρικό οξύ (gr/L): 7,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 13,89
Ξηρό βάρος (%): 10,68
pH Χυμού: 3,59
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 57,21

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος