Μικρόκαρπο Μεσσαράς

Καρπός ποικιλίας Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Φύλλα ποικιλίας Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Μικρόκαρπο Μεσσαράς (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Γενετική Καταγωγή: Μεσσαρά

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -1,79
Χρώμα Σάρκας (CCI): -5,83
Πάχος Φλοιού (mm): 5,21
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 6,42

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 63,83
Διάμετρος Άξονα (mm): 61,71
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,97
Βάρος Καρπού (gr): 129,39

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 47,97
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,13
Οξύτητα (%): 4,06
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 40,64
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 2,52
Ξηρό Βάρος (%): 11,71
pH Χυμού: 2,25
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 28,57

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Οκτώβριο – Νοέμβριο

     

Η ποικιλία Μικρόκαρπο Μεσσαράς είναι φυσική επιλογή από την περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλείου. Ο καρπός όταν ωριμάσει αποκτά κίτρινο-πράσινο χρώμα, είναι μικρού μεγέθους, και φέρει λίγους σπόρους. Το σχήμα του είναι σφαιρικό ή και ωοειδές. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και πολύ υψηλή οξύτητα. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία με μικρή τάση για παρενιαυτοφορία. Ο καρπός προσαρτάται πολύ δυνατά με τον ποδίσκο πάνω στο δέντρο και μπορεί να παραταθεί ο χρόνος συγκομιδής του. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία και συγκομίζεται τον Νοέμβριο. Δεν καλλιεργείται εντατικά. Υπάρχουν ελάχιστα δέντρα στην περιοχή της Μεσσαράς.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μικρό προς μέτριο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: μέτριος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: μυτερή
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: απούσα

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μικρό

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απούσα

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον : ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: ασθενής
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: ασθενής
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: λεία προς μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικρή

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: κοιλώματα παρόντα, διογκώσεις απούσες

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μέτριο
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: πυκνό
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια προς μεγάλη
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: χαμηλή προς μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: πρώιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία