Παστολέμονο Χίου

Καρπός ποικιλίας Παστολέμονο Χίου
Φύλλα ποικιλίας Παστολέμονο Χίου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Παστολέμονο Χίου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο

Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Παστολέμονο Χίου
Γενετική καταγωγή: Χίος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -1,40
Χρώμα σάρκας (CCI): -7,23
Πάχος Φλοιού (mm): 3,30
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 8,83

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 50,85
Διάμετρος άξονα (mm): 57,32
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,13
Βάρος καρπού (gr): 76,86

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 44,61
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,82
Οξύτητα (%): 6,29
Κιτρικό οξύ (gr/L): 62,86
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,56
Ξηρό βάρος (%): 11,11
pH Χυμού: 1,86
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 50,46
Ολικές Πολυφαινόλες: 70,56
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,12
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 1,86

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 50
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

     

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της περιοχής της Χίου. Είναι η μοναδική Ελληνική ποικιλία που ανήκει στα οξύχυμα λιμέττια. Είναι ποικιλία ευαίσθητη στο ψύχος και τον δυνατό άνεμο. Το δέντρο της ποικιλίας εμφανίζει όρθια ανάπτυξη, με μικρή πυκνότητα αγκαθιών μικρού μήκους. Τα φύλλα είναι μέτριου μήκος με μεγάλο πλάτος. Η άκρη του φύλλου είναι στρογγυλεμένες, ενώ η άκρη τους είναι αμβλεία με εγκοπή στην άκρη. Η νεαρή βλάστηση δεν φέρει ανθοκυάνες και είναι πράσινου χρώματος, που την κάνει να ξεχωρίζει από τα γλυκολέμονα. Ο μίσχος του φύλλου είναι μετρίου μεγέθους, με μικρό μισχικό πτερύγιο (επιπλέον χαρακτηριστικό αναγνώρισης της). Το άνθος της ποικιλίας φέρει μεγάλου μεγέθους πέταλα, ενώ οι ανθήρες έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Ο στύλος του άνθους είναι μετρίου μεγέθους. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, με μέση διάμετρο και αποκτά σχετικά σφαιρικό σχήμα. Ο καρπός στην άκρη του ποδίσκου δεν εμφανίζει λαιμό. Ο καρπός στο άκρο του στύλου εμφανίζει θηλή με μικρή ουλή. Ο καρπός όταν ωριμάσει έχει ελαφρύ πρασινοκίτρινο χρώμα και η επιφάνεια του είναι λεία. Η φλούδα του καρπού έχει μικρό πάχος. Ο ώριμος καρπός, έχει μέση χυμοπεριεκτηκότητα με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη και όταν ο καρπός είναι πράσινος ο χυμός εξάγεται με ευκολία, με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών στερεών και υψηλή οξύτητα. Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης. Ο  καρπός είναι άσπερμος. Η καλλιέργεια του εντοπίζεται σε μικρό αριθμό αγροτεμαχίων στην Χίο.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: όρθιος
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μικρό

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: απουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μέτριο
Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: μέτριος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: αμβλεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): μικρό

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: απουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: –

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μικρή
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: ανοικτό κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μέτριος

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς την κορυφή
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): μικρό
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: ασθενής
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: –
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κιτρινοπράσινο
Στιλπνότητα: έντονη
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μέτριο
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μικρή
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: αδύναμη
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: –
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει μία φορά
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία