Παστολέμονο Χίου

Καρπός ποικιλίας Παστολέμονο Χίου
Φύλλα ποικιλίας Παστολέμονο Χίου
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Παστολέμονο Χίου
Γενετική καταγωγή: Χίος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -1,04
Χρώμα σάρκας (CCI): -5,38
Πάχος Φλοιού (mm): 5,80
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 7,30

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 58,81
Διάμετρος άξονα (mm): 84,94
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,45
Βάρος καρπού (gr): 127,41

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 39,07
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,27
Οξύτητα (%): 6,03
Κιτρικό οξύ (gr/L): 60,28
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,38
Ξηρό βάρος (%): 8,83
pH Χυμού: 1,99
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 48,29

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 50
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Μάιος