Περγαμόντο Χανίων

Καρπός ποικιλίας Περγαμότο Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Περγαμότο Χανίων
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Περγαμόντο Χανίων
Γενετική καταγωγή: Χανιά

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 0,62
Χρώμα σάρκας (CCI): -0,23
Πάχος Φλοιού (mm): 6,95
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 19,37

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 61,65
Διάμετρος άξονα (mm): 76,33
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,24
Βάρος καρπού (gr): 123,45

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 21,15
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 7,90
Οξύτητα (%): 5,74
Κιτρικό οξύ (gr/L): 57,36
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,38
Ξηρό βάρος (%): 10,30
pH Χυμού: 2,27
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 70,23

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Είναι υβρίδιο εσπεριδοειδών που χρησιμοποιείται στην ζαχαροπλαστική. Σε πολλές περιοχές την Ελλάδας, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει την όψη και την εικόνα του αληθινού Ιταλικού Περγαμότου, ονομάζει “Περγαμότα” τα Limonomedica που είναι προϊοντα διαστάυρωσης – υβρίδια μεταξύ πορτοκαλιάς και λεμονιάς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα περγαμότα Χανίων, που οι καρποί της ποικιλίας αυτής είναι πλούσιοι σε αιθέρια έλαια. Είναι χαμηλής ανάπτυξης δέντρα, πολύ παραγωγικά, και πολύ ανθεκτικά στην καλλιεργητική αμέλεια και την ξηρασία Η καλλιέργεια τους είναι πολύ περιορισμένη, όχι συστηματική και διάσπαρτα δέντρα εντοπίζονται σε σπίτια και οπωρώνες στην περιοχή της Αγιάς.