Κλημεντίνη SRA 63

Καρπός ποικιλίας κλημεντίνης SRA 63
Φύλλα ποικιλίας Κλημεντίνη SRA 63
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κλημεντίνη SRA 63
Γενετική καταγωγή: Γαλλία – Κορσική

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 10,22
Χρώμα σάρκας (CCI): 4,74
Πάχος Φλοιού (mm): 2,50
Σκληρότητα φλοιού (N): 1,67

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 56,80
Διάμετρος άξονα (mm): 47,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,83
Βάρος καρπού (gr): 81,05

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 59,85
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 14,80
Οξύτητα (%): 0,72
Κιτρικό οξύ (gr/L): 7,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 20,60
Ξηρό βάρος (%): 14,61
pH Χυμού: 3,70
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 41,45

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

Οι κλημεντίνες είναι ίσως τα πιο διαδεδομένα μανταρίνια στον κόσμο. Αρχικά προήλθαν από την Αλγερία, όμως δημιουργήθηκαν πολλοί κλώνοι και επιλογές σε διάφορα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. Το δέντρο είναι μέσου μεγέθους, με συνεκτικό φύλλωμα. Τα φύλλα είναι μακριά και λεπτά, αλλά όχι τόσο στενά όσοσ της ποικιλίας κοινό μεσογειακό (willoleaf). Ο καρπός είναι σφαιρικός με πεπλατισμένους πόλους, μέσου μεγέθους και με ποροκαλί- κόκκινο χρώμα. Οι ελαιωφόροι αδένες στον φλοιό προεξέχουν. Η σάρκα είναι χρώματος ανοιχτό πορτοκαλί, συνεκτική και με πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Η γεύση είναι ιδιαίτερα γλυκιά και πλούσια, που οφείλεται στον λόγο ΔΣΣ/οξέα. Είναι κλώνος (επιλογή) πρώϊμη, ολιγόσπερμη και πολύ παραγωγική που έχει διαδοθεί σε αρκετά κέντρα καλλιέργειας μανταρινιών στην Ελλάδα.