Κλημεντίνη SRA 63

Καρπός ποικιλίας κλημεντίνης SRA 63
Φύλλα ποικιλίας Κλημεντίνη SRA 63
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κλημεντίνη SRA 63 (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κλημεντίνη SRA 63
Γενετική Καταγωγή: Γαλλία – Κορσική

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 10,22
Χρώμα Σάρκας (CCI): 4,74
Πάχος Φλοιού (mm): 2,50
Σκληρότητα Φλοιού (N): 1,67

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 56,80
Διάμετρος Άξονα (mm): 47,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,83
Βάρος Καρπού (gr): 81,05

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 59,85
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 14,80
Οξύτητα (%): 0,72
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 7,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 20,60
Ξηρό Βάρος (%): 14,61
pH Χυμού: 3,70
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 41,45
Ολικές Πολυφαινόλες: 53,54
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 2,58
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 9,83
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,69

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 70
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

     

Οι κλημεντίνες είναι ίσως τα πιο διαδεδομένα μανταρίνια στον κόσμο. Αρχικά προήλθαν από την Αλγερία, όμως δημιουργήθηκαν πολλοί κλώνοι και επιλογές σε διάφορα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. Το δέντρο είναι μέσου μεγέθους, με συνεκτικό φύλλωμα. Τα φύλλα είναι μακριά και λεπτά, αλλά όχι τόσο στενά όσο της ποικιλίας κοινό μεσογειακό (willoleaf). Ο καρπός είναι σφαιρικός με πεπλατυσμένους πόλους, μέσου μεγέθους και με πορτοκαλί- κόκκινο χρώμα. Οι ελαιοφόροι αδένες στον φλοιό προεξέχουν. Η σάρκα είναι χρώματος ανοιχτό πορτοκαλί, συνεκτική και με πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Η γεύση είναι ιδιαίτερα γλυκιά και πλούσια, που οφείλεται στον λόγο ΔΣΣ/οξέα. Είναι κλώνος (επιλογή) πρώιμη, ολιγόσπερμη και πολύ παραγωγική που έχει διαδοθεί σε αρκετά κέντρα καλλιέργειας μανταρινιών στην Ελλάδα.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Μορφή Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: αμβλύ

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Άνθος
Μήκος Πετάλων: μικρό
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μικρό

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μικρή
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Σχήμα σε Κατά Πλάτος Τομή: κυκλικό
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία ή μικρός
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία Περιοχής Ομφαλού: απουσία
Τύπος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ομφαλικού Ανοίγματος: απουσία
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κίτρινο πορτοκαλί
Στιλπνότητα: ασθενές
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μέτριο
Επικόλληση στη Σάρκα: ασθενής
Αντοχή: μικρή

Ελαιώδες: ελαιώδης

Καρπός
Χρώμα Υποφλοίου Στρώματος: ανοικτό κίτρινο
Πυκνότητα Υποφλοίου Στρώματος: μέτρια
Ποσότητα Υποφλοίου Στρώματος Επικολλημένη στη Σάρκα (εκτός των κλωστών): μικρή
Παρουσία Κλωστών στο Υπόφλοιο Στρώμα: παρουσία
Ποσότητα Κλωστών του Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί

Γέμισμα Πυρήνα: μέτριο

Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ασθενής
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μικρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μικρή
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Χυμώδες: ψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μικρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό κίτρινο
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: άσπρο
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: πρώιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: παρουσία