Eureka

Καρπός ποικιλίας Eureka
Φύλλα ποικιλίας Eureka
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Eureka (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Eureka
Γενετική Καταγωγή: USA

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,55
Χρώμα Σάρκας (CCI): -5,88
Πάχος Φλοιού(mm): 4,29
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 6,57

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 68,07
Διάμετρος Άξονα (mm): 70,11
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,03
Βάρος Καρπού (gr): 158,71

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 40,05
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 7,92
Οξύτητα (%): 5,34
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 53,39
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,49
Ξηρό Βάρος (%): 10,77
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 21,41
Ολικές Πολυφαινόλες: 123,87
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,13
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,32

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Φεβρουάριος – Ιούνιος

     

Είναι από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες λεμονιάς στον κόσμο. Προήλθε από σπόρους που εισήχθησαν στις ΗΠΑ από την Ιταλία. Στην Μεσόγειο δεν έχει διαδοθεί πολύ διότι υπάρχει πλήθος άλλων αξιόλογων ντόπιων ποικιλιών και διότι είναι πολύ ευαίσθητη στην κορυφοξήρα. Το δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητα, μέτριου μεγέθους, πλαγιόκλαδο και με σταθερή παραγωγή κάθε χρόνο. Δεν φέρει αγκάθια και έχει αραιό φύλλωμα. Είναι πολύ ευαίσθητη ποικιλία στο κρύο, τους ανέμους, την κορυφοξήρα και τα φυτοπαθογόνα, καθώς επίσης και την καλλιεργητική αμέλεια. Οι καρποί της σχηματίζονται στην περιφέρεια της κόμης, με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπής στο ηλιόκαμα. Είναι πολύ απαιτητική ποικιλία σε καλλιεργητικές εργασίες (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία) και το καλύτερο υποκείμενο είναι η νεραντζιά. Ο καρπός της ποικιλίας είναι ελλειπτικός ή επιμήκης, με μικρή θηλή στην άκρη και σχεδόν ανύπαρκτο λαιμό. Ο φλοιός είναι μέτριος σε πάχος, και η επιδερμίδα του είναι τραχιά, με βυθισμένους ελαιοφόρους αδένες. Οι καρποί φέρουν λίγους σπόρους ή είναι άσπερμοι. Η σάρκα έχει κίτρινο-πράσινο χρώμα με πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της καρποφορίας το δίνει μια φόρα (μονόφορη ποικιλία).

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μέτριο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μεγάλο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο

Περιστροφή: απουσία
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: αμβλεία
Εγκοπή στην Άκρη: απούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μικρή
Μήκος Πετάλων: μικρό
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: λευκό
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μικρό

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: παρουσία

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μικρή
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: ασθενής
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μέτρια
Παραμονή του Στύλου: μερική
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέτρια

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: κοιλώματα παρόντα, διογκώσεις απούσες

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μικρό
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό πρασινό
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μεγάλη
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία