Valencia Frost

Καρπός ποικιλίας Valencia Frost
Φύλλα ποικιλίας Valencia Frost
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Valencia Frost (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Valencia Frost
Γενετική Καταγωγή: Πορτογαλία

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 5,27
Χρώμα Σάρκας (CCI): -0,49
Πάχος Φλοιού (mm): 4,50
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 5,30

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 74,50
Διάμετρος Άξονα (mm): 73,90
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος Καρπού (gr): 208,40

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 53,10
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,20
Οξύτητα (%): 1,00
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 9,80
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 11,50
Ξηρό Βάρος (%): 12,10
pH Χυμού: 3,40
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 45,10
Ολικές Πολυφαινόλες: 90,60
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 9,92
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 2,04
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,83

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 60
Περίοδος Συγκομιδής: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Κατάγεται από την Πορτογαλία και εισήχθει στις ΗΠΑ το 1876. Είναι από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες παγκοσμίως. Ο καρπός έχει μέσο μέγεθος, σφαιρικός με πορτοκαλί χρώμα. Οι καρποί όταν μένουν ώριμοι πάνω στο δέντρο κατά τους θερινούς μήνες επαναπρασινίζουν. Η βάση του καρπού είναι στρογγυλή, ενώ η κορυφή του είναι επίπεδη. Η φλούδα είναι αρκετά παχιά, με σχετικά μεγάλες σκελίδες και συνεκτική. Η σάρκα δεν φέρει σπέρματα, ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστα. Ο καρπός έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα, και χαρακτηρίζεται από ελαφριά όξινη γεύση. Τα ολικά διαλυτά στερεά συστατικά είναι χαμηλά. Είναι όψιμη ποικιλία (καλοκαιρινή) και οι καρποί διατηρούνται πολύ επάνω στο δέντρο δίχως να υποβαθμίζεται η ποιότητα τους. Αντέχουν πολύ στην μεταφορά λόγω της υψηλής συνεκτικότητας τους (σκληρότητα). Είναι εξαιρετική ποικιλία για χυμό καθώς δεν παράγεται λιμονίνη κατά την εκχύμωση της. Το δέντρο είναι ζωηρό, απλωτό, μεγάλης ανάπτυξης και πολύ παραγωγικό. Παρουσιάζει τάση παρενιαυτοφορίας, ειδικά όταν καθυστερεί η συγκομιδή του. Προσαρμόζεται εύκολα στα μικροκλίματα. Για να παράξει καλούς ποιότητας καρπούς θέλει ζεστά κλίματα. Σε ψυχρά κλίματα, οι καρποί χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά σακχάρων και μη ικανοποιητική ωρίμανση.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μακρύ
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μικρή
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκτενώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: ενδιάμεση
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: μακρύ
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία
Πλάτος Πτερυγίων: –

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: κοντό
Πλάτος Πετάλων: μέσο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέτριο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: ελαφρό κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: –

Στύλος
Μήκος: κοντό
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: μέτριοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: ασθενής
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μέτριο
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: ανοιχτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: ανοικτό-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: αραιά
Διάμετρος Πυρήνα: μεγάλη
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: λίγα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέτρια
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέτρια
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: –
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: απουσία ή πολύ λίγοι
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: –
Πλάτος: –
Επιφάνεια: –
Εξωτερικό Χρώμα: –
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: –
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: όψιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία