Washington Navel

Καρπός ποικιλίας Washington Navel
Φύλλα ποικιλίας Washington Navel
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Washington Navel (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: W. Navel SRA100
Γενετική Καταγωγή: Βραζιλία

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 3,10
Χρώμα Σάρκας (CCI): -1,91
Πάχος Φλοιού (mm): 5,40
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 2,8

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 87,90
Διάμετρος Άξονα (mm): 87,90
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1
Βάρος Καρπού (gr): 329,70

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 50,40
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 12,80
Οξύτητα (%): 1,20
Κιτρικό Όξύ (gr/L): 12,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 10,50
Ξηρό Βάρος (%): 14,20
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 74,10
Ολικές Πολυφαινόλες: 129,66
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,41
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,60
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,97

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 80
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Μαίος

     

Η ποικιλία Washington Navel αναφέρεται συχνά στην Ελληνική αγορά με το όνομα Merlin, λόγω του κτηματία της Κέρκυρας που συνέβαλε στην διάδοση της στον Ελλαδικό χώρο. Επίσημα στην Ελλάδα εισήχθη από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1924 και επικράτησε ως η σημαντικότερη εμπορική ποικιλία πορτοκαλιών. Διεθνώς είναι γνωστή και ως Bahia, λόγω την ονομασίας της Βραζιλιάνικης πόλης από την οποία εισήχθη στις ΗΠΑ. Η ποικιλία Washington Navel είναι οφθαλμική μετάλλαξη της ποικιλίας Selecta orange η οποία ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1800. Τα δέντρα είναι μέτριας ζωηρότητας με σφαιρικό φύλλωμα και κρεμοκλαδή. Τα δέντρα δεν αποκτούν μεγάλο μέγεθος όταν φτάσουν στην αναπαραγωγική του ωριμότητα. Τα φύλλα είναι μεγάλα, με έντονο πράσινο χρώμα και εμφανίζουν μικρό μισχικό πτερύγιο. Χαρακτηρίζονται από ευαισθησία στην ζέστη και την ξηρασία την περίοδο της άνθησης και του δεσίματος του καρπιδίου, για το λόγω αυτό προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Οι καρποί της ποικιλίας είναι ιδιαίτερα εύγευστοι λόγω της αναλογίας σακχάρων προς οξέα που διαθέτουν, άσπερμοι και ξεφλουδίζονται πολύ εύκολα. Ο καρπός είναι μεγάλος σε μέγεθος, σφαιρικός ή ελαφρώς επιμήκης. Η φλούδα απομακρύνεται εύκολα από την σάρκα και έχει μέσο πάχος, ενώ σε δέντρα που λιπαίνονται με αυξημένη ποσότητα αζώτου ή που ο καρπός παραμένει επί μακρό πάνω τους, η φλούδα γίνεται παχιά. Η σάρκα του καρπού είναι αρωματική, μέση χυμοπεριεκτικότητα. Το χρώμα της σάρκας, όταν ο καρπός είναι ώριμος, είναι κίτρινο προς το πορτοκαλί. Οι καρποί ωριμάζουν από τα μέσα Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται η συγκομιδή τους τον Μάιο. Οι καρποί δύναται να κρατηθούν επί μακρό πάνω στα δέντρα.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: κρέμουσα
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μικρή
Μήκος Πετάλων: μέτριο
Πλάτος Πετάλων: στενό
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτριο
Μήκος Στημόνων: μέτριο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: ελαφρό κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: απουσία

Στύλος
Μήκος: μέτριο
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μεγάλη
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: παρουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: ρηχό
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: μακρύ
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: ατελής
Τύπος areola: λεία
Διάμετρος areola: μικρή
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: πάντοτε παρουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: μεγάλη
Διόγκωση Ομφαλού: πάρα πολύ μικρό
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: σκούρο πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: χονδρή
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: ανοικτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: αραιά
Διάμετρος Πυρήνα: μεγάλη
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: πολλά
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: ασθενής
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: κοντό
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: ασθενής
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: πάντοτε παρουσία
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: μεγάλο
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: απουσία ή πολύ λίγοι
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: –
Πλάτος: –
Επιφάνεια: –
Εξωτερικό Χρώμα: –
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: –
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία