Willowleaf (Κοινό Μεσογειακό)

Καρπός ποικιλίας Κοινό Μεσογειακό (Willowleaf)
Φύλλα ποικιλίας Κοινό Μεσογειακό (Willowleaf)
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κοινό Μεσογειακό (Willowleaf) (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Willowleaf
Γενετική Καταγωγή: Μεσόγειος

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 3,68
Χρώμα Σάρκας (CCI): 3,28
Πάχος Φλοιού (mm): 1,96
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 0,95

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 53,38
Διάμετρος Άξονα (mm): 40,84
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,77
Βάρος Καρπού (gr): 67,62

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 57,07
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,93
Οξύτητα (%): 0,77
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 7,68
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 14,36
Ξηρό Βάρος (%): 11,00
pH Χυμού: 3,37
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 82,50
Ολικές Πολυφαινόλες: 81,39
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,00
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 12,14
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,89

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 60
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριο – Ιανουάριο

     

Η ποικιλία willowleaf προσδιορίζεται ως το κοινό Μεσογειακό μανταρίνι. Το όνομα της διαφέρει από χώρα σε χώρα στην Μεσόγειο. Το πιο κοινό είναι το “κοινό Μεσογειακό” ή “Avana”. Καλλιεργείται από το 1800 σε όλες τις παραμεσόγειες χώρες. Ξεχωρίζει εύκολα από τις άλλες ποικιλίες καθώς τα δέντρα και ο καρπός είναι ιδιαίτερος και μοναδικός. Το δέντρο είναι μεσαίου μεγέθους, με την κόμη να έχει κρεμοκλαδή ανάπτυξη. Τα φύλλα είναι πολύ στενά και λεπτά, ομοιάζουν αυτά τις ιτιάς, πολύ αρωματικά και λογχοειδή. Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, με συμπιεσμένο το μεσαίο του τμήμα, με λεία, χαλαρά συνδεδεμένο φλοιό που αποκολλάται εύκολα ενώ είναι εμφανείς οι ελαιοφόροι αδένες του. Ορισμένες φορές ο λαιμός είναι εξογκωμένος. Ο καρπός όταν ωριμάσει είναι κίτρινος (χρυσαφί), ενώ η σάρκα αποκτά ελαφριά πορτοκαλή απόχρωση, διαθέτει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και είναι ιδιαίτερα γλυκιά και αρωματική, ενώ φέρει πολλά σπέρματα. Ο καρπός ωριμάζει τον χειμώνα. Όσο μένει πάνω στο δέντρο, η οξύτητα μειώνεται, ο καρπός φουσκώνει και η εμπορική του ποιότητα υποβαθμίζεται σημαντικά. Παρενιαυτοφορεί έντονα και τις χρονιές της έντονης καρποφορίας οι καρποί είναι ιδιαίτερα μικροί και υποβαθμισμένοι ποιοτικά.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Μορφή Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μικρό
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο
Εγκοπές Περιφέρειας: στρογγυλεμένες
Σχήμα Κορυφής: μυτερό

Μίσχος
Μήκος: –
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Άνθος
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέτριο

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Σχήμα σε Κατά Πλάτος Τομή: περίπου γωνιώδες
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στη Βάση του Ποδίσκου: μέσος
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία Περιοχής Ομφαλού: απουσία
Τύπος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ομφαλικού Ανοίγματος: απουσία
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: παρουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κίτρινο πορτοκαλί
Στιλπνότητα: έντονο
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μικρό
Επικόλληση στη Σάρκα: ασθενής
Αντοχή: μικρή

Ελαιώδες: μέτρια προς ελαιώδης

Καρπός
Χρώμα Υποφλοίου Στρώματος: άσπρο
Πυκνότητα Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Ποσότητα Υποφλοίου Στρώματος Επικολλημένη στη Σάρκα (εκτός των κλωστών): μικρή
Παρουσία Κλωστών στο Υπόφλοιο Στρώμα: παρουσία
Ποσότητα Κλωστών του Υποφλοίου Στρώματος: μέτρια
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί

Γέμισμα Πυρήνα: απουσία ή πολύ αραιό

Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ασθενής
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτριος
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μικρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μικρή προς μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μικρό προς μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Χυμώδες: ψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλό προς μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: χαμηλή
Αντοχή Ίνας: μικρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: μέτριος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: –
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: ζαρωμένη
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: –
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: –