Μονογραφίες Ποικιλιών εσπεριδοειδών Έργου GoCitrus

Μέσω του Έργου, πραγματοποιήθηκε η έκδοση δυο βιβλίων, στα Ελληνικά και Αγγλικά, που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της φαινοτυπικής περιγραφής και ποιοτικής ανάλυσης των ποικιλιών εσπεριδοειδών που συμμετείχαν στο Έργο.

Τα βιβλία είναι διαθέσιμα μέσω του παρακάτω σύνδεσμου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *